Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Maciej Karpinski Send e-post 91746540
Arrangementansvarlig Stine Iversen Send e-post 93880107
Arrangementansvarlig Amanda Inez Kristensen Ratejczak Send e-post 91991652
Dommerkontakt Camilla Jensen Send e-post 93458616
Lisens- og medlemsansvarlig Ida Sevaldsen Send e-post 91124158