Frøya Turn og Cheer ønsker at alle som vil delta i noen av våre partier - skal få til dette. Vi er derfor avhengig av frivillige voksne i trenerrollen. Vi har i 2022 hatt en økning både i antall medlemmer og i antall trenere - noe som er svært gledelig, og har ført til å at vi har kunnet tilby to flere partier i 2022 enn i 2021.

Vi er svært opptatte av å tilby våre trenere kursing, og setter av mye midler til dette. Dette fordi vi ønsker gode og kompetente trenere som er trygge i sine roller.

I 2022 har våre trenere deltatt på to kurs i regi av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) og ett kurs i regi av Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF). I tillegg har de fleste av våre trenere gjennomgått trenerattesten i regi av Norges Idrettsforbund.

Turnpartiene

Kontaktperson

Adrian Kristiansen
turn@froyail.no

  Følg oss på Facebook

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og/eller sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem