Hva koster det å være medlem/aktiv i Frøya IL? 

For å være medlem/støttemedlem så koster det kr. 150,- pr år. For å være aktiv innen våre idretter koster det kr. 400,- pr halvår hvis du er i alderen 0-19 år. Frøya IL har ikke søskenmoderasjon. Dette ble tatt bort i 2021 mot at aktivitetsavgiften ble satt ned ytterligere 200,- pr halvår. De siste årene har Frøya IL halvert sin aktivitetsavgift. For de som er 20 år eller eldre koster det kr. 800,- pr halvår.

I Frøya IL kan du være med på alle våre idretter, men du betaler fortsatt bare ett medlemskap og en aktivitetsavgift.

Alder  Pris
Medlemskontigent 150 kr/år
Støttemedlem 150 kr/år
Aktivitetsavgift 0-19 år  400 kr/ halvår
Aktivitetsavgift 20+ år  800 kr/ halvår

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og/eller sine barn som medlem i klubben.

Registrer deg/ditt barn som medlem