Frode kom inn som leder Mai 2017, etter en del mediedekning om at idrettslaget manglet folk til styreverv.Det avtroppende styret varslet nedleggelse av idrettslaget hvis man ikke fikk styremedlemmer på plass.Sponsoravtaler var utløpt, det var store underskudd og egenkapitalen var redusert.Heldigvis meldte flere seg til verv i idrettslaget og Frode sammen med det nye styret kunne starte en snuoperasjon.Etterhvert kom langsiktige sponsoravtaler på plass, og sammen med god økonomisk styring har idrettslaget bygget opp god økonomi.Det har blandt annet muligjort at Frøya IL har hatt økonomi til å realisere renovering av Golan naturgress fotballbane. Denne fotballbanen kostet rundt 6 millioner, og er idrettslagets største innvestering.Arbeidsmengden som Frode har lagt ned som leder overstiger langt det man kan forvente av frivillig arbeid.Samtidig har han også fungert som engasjert trener i Jente-fotballen.Styret i Frøya idrettslag vil med dette rette en stor takk, for en langvarig og betydelig innsats for idretten på Frøya.