Det avholdes årsmøte i Frøya IL onsdag 29.mars kl.1800. Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen, Frøya Herredhus. Se vedlagt fil for årsmøtepapirer - disse vil ikke printes ut til årsmøtet, kun gjennomgås på skjerm.